Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 4:19

19إِمَّالاَ الِّي قَاعْدِينْ يِتْعَذّْبُوا كِيفْ مَا تْحِبْ إِرَادِةْ اللهْ خَلِّيهُمْ يَعْمْلُوا الخِيرْ وِيْحُطُّوا رْوَاحْهُمْ بِينْ يْدِينْ الخَالِقْ الأَمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index