Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 4:3

3يِزِّيكُمْ الِّي عَدِّيتُوهْ مِنْ عْمُرْكُمْ تَعْمْلُوا فِي الحَاجَاتْ الِّي يْحِبُّوا يَعْمْلُوهَا الشْعُوبْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي، عَايْشِينْ فِي النْجَاسَة وِالشْهَاوِي وِالسُّكْرْ وِالخْلاَعَة وْقَعْدَاتْ الشْرَابْ وِعْبَادِةْ الصْنَبْ الِّي هِيَ حْرَامْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index