Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 5

إِتْلْهَاوْ بْشَعْبْ اللهْ

1إِمَّالاَ نُطْلُبْ مِالشْيُوخْ الِّي مَا بِينَاتْكُمْ، آنَا الِّي شِيخْ كِيفْهُمْ وْشَاهِدْ عْلَى عْذَابْ المَسِيحْ كِيفْ مَانِي شْرِيكْ فِي المَجْدْ الِّي بَاشْ يُظْهُرْ عْلَى قْرِيبْ، 2إِنّْكُمْ تَرْعَاوْ شَعْبْ اللهْ الِّي إِنْتُومَا مَسْؤُولِينْ عْلِيهُمْ وْتِتْلْهَاوْ بِيهُمْ مُوشْ بِالسِّيفْ عْلِيكُمْ آمَا بْإِرَادِتْكُمْ، كِيفْ مَا يْحِبْ اللهْ، مُوشْ عْلَى خَاطِرْ الرِّبْحْ الحْرَامْ آمَا عْلَى خَاطِرْكُمْ تْحِبُّوا تَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَاكَا. 3وْمُوشْ تِتْحَكّْمُوا فِي الِّي إِنْتُومَا مَسْؤُولِينْ عْلِيهُمْ، آمَا كُونُوا مِثَالْ لِلشَّعْبْ. 4وْوَقْتِلِّي يُظْهُرْ رَئِيسْ الرُّعَاةْ مْتَاعْ الشَّعْبْ بَاشْ تَاخْذُوا تَاجْ مْتَاعْ مَجْدْ مَا يِفْسِدْشْ.

5- وْإِنْتُومَا زَادَا يَا شَبَابْ، طِيعُوا الشْيُوخْ وْإِسْمْعُوا كْلاَمْ بْعَضْكُمْ وِتْوَاضْعُوا

اللهْ يْجِي ضِدْ المِتْكَبّْرِينْ،

آمَا يَعْطِي نِعْمَة لِلمِتْوَاضْعِينْ.

6هَاذَاكَا عْلاَشْ اتْوَاضْعُوا تَحْتْ يِدْ اللهْ القْوِيَّة بَاشْ يَرْفِعْكُمْ فِي وَقْتُو. 7حُطُّوا عْلِيهْ هْمُومْكُمْ الكُلْ، رَاهُو يِتْلْهَى بِيكُمْ.

8رُدُّوا بَالْكُمْ وْفِيقُوا، رَاهُو عْدُوكُمْ بْلِيسْ قَاعِدْ يْدُورْ وْيِزْهِرْ كِيفْ الصِّيدْ يْلَوِّجْ عْلَى شْكُونْ يِبْلْعُو. 9إِيجُوا ضِدُّو وْإِنْتُومَا ثَابْتِينْ فِي إِيمَانْكُمْ، عَارْفِينْ الِّي خْوَاتْكُمْ فِي العَالَمْ الكُلُّو قَاعْدِينْ يْعَانِيوْ فِي العْذَابْ هُوَ بِيدُو. 10وْبَعْدْ مَا تْعَذِّبْتُوا شْوَيَّة وَقْتْ، الإِلاَهْ الِّي عَنْدُو النِّعْمَة الكُلْهَا الِّي نَادَاكُمْ لِلمَجْدْ مْتَاعُو الِّي يْدُومْ لِلأَبَدْ فِي المَسِيحْ هُوَ بِيدُو بَاشْ يْثَبِّتْكُمْ وِيْقَوِّيكُمْ وْيِبْنِيكُمْ. 11السُّلْطَة لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.

تَحِيَّاتْ إِخْرَانِيَّة

12الجْوَابْ القْصِيرْ هَاذَا تِكْتِبْ بْيِدْ سِلْوَانُسْ، وْهُوَ بِالنِّسْبَة لِيَّ كِيفْ خُو أَمِينْ، كْتِبْتِلْكُمْ بِاخْتِصَارْ نْأَكِّدْ عْلِيكُمْ وْنِشْهِدْ الِّي هَاذِي نِعْمِةْ اللهْ الحَقَّانِيَّة، إِثْبْتُوا فِيهَا. 13تْسَلِّمْ عْلِيكُمْ الِّي فِي بَابِلْ وِلِّي هِيَ زَادَا مُخْتَارَة. يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ وِلْدِي مَرْقُسْ زَادَا. 14سَلّْمُوا عْلَى بْعَضْكُمْ ابُّوسِةْ المْحَبَّة. سَلاَمْ لِيكُمْ الكُلْكُمْ إِنْتُومَا الِّي فِي المَسِيحْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index