Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 5:2

2إِنّْكُمْ تَرْعَاوْ شَعْبْ اللهْ الِّي إِنْتُومَا مَسْؤُولِينْ عْلِيهُمْ وْتِتْلْهَاوْ بِيهُمْ مُوشْ بِالسِّيفْ عْلِيكُمْ آمَا بْإِرَادِتْكُمْ، كِيفْ مَا يْحِبْ اللهْ، مُوشْ عْلَى خَاطِرْ الرِّبْحْ الحْرَامْ آمَا عْلَى خَاطِرْكُمْ تْحِبُّوا تَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَاكَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index