Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 1:10

10وْإِنْتُومَا تِسْتَنَّاوْ فِي جَيَّانْ إِبْنُوا مِالسْمَاءْ، وْهُوَ الِّي قَيّْمُو اللهْ مِنْ بِينْ المُوتَى، يَسُوعْ الِّي يْنَجِّينَا مِالغَضَبْ الِّي بَاشْ يْجِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index