Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 2:16

16وْمَا يْخَلُّونَاشْ نْبَشّْرُوا الشْعُوبْ الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ بَاشْ يْنَجّْمُوا يُخْلْصُوا، بَاشْ يِتْمْلاَوْ أَكْثِرْ بِالذْنُوبْ، وْفِي الإِخِّرْ نْزِلْ عْلِيهُمْ الغَضَبْ الكُلُّو مْتَاعْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index