Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 2:19

19شْكُونْ بَاشْ يْكُونْ الأَمَلْ وِالفَرْحَة مْتَاعْنَا وِالتَّاجْ الِّي نِتْفُوخْرُوا بِيهْ قُدَّامْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ نْهَارِتْ الِّي يْجِي؟ يَاخِي مُوشْ إِنْتُومَا؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index