Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 2:2

2رَغْمِلِّي تْعَذِّبْنَا وِتْهِنَّا فِي فِيلِبِّي كِيفْ مَا تَعْرْفُوا، إِلاَهْنَا عْطَانَا الشَّجَاعَة بَاشْ نَحْكِيوْلْكُمْ جْهَارْ عْلَى الإِنْجِيلْ مْتَاعْ اللهْ وِالنَّاسْ عَارْضُونَا بَرْشَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index