Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 2:9

9إِنْتُومَا تِتْذَكّْرُوا، يَا الإِخْوَة، الشْقَى وِالتْعَبْ مْتَاعْنَا، كُنَّا نْبَشّْرُوا فِيكُمْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ اللهْ وْإِحْنَا نِخْدْمُوا فِي اللِّيلْ وِالنْهَارْ بَاشْ مَا نْثَقّْلُوشْ عْلَى حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index