Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 3

1وْوَقْتِلِّي مَا عَادِشْ انَّجّْمُوا نُصْبْرُوا، قَرِّرْنَا بَاشْ نَبْقَاوْ وَحِّدْنَا فِي أَثِينَا، 2يَاخِي بْعَثْنَا خُونَا تِيمُوثَاوُسْ الِّي يِخْدِمْ فِي اللهْ مْعَانَا فِي الإِنْجِيلْ مْتَاعْ المَسِيحْ بَاشْ يْشَجِّعْكُمْ وِيْقَوِّيلْكُمْ إِيمَانْكُمْ، 3بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ مَا يُضُعُفْ فِي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة هَاذِي. وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة هِيَ مَكْتُوبْنَا. 4وْوَقْتِلِّي كُنَّا بِحْذَاكُمْ، قُلْنَالْكُمْ الِّي أَحْنَا بَاشْ نْعَانُوا مِالأَوْقَاتْ الصْعِيبَة، وْهَاذَاكَا هُوَ الِّي وْقَعْ كِيفْ مَا تَعْرْفُوا. 5وْهَاذَاكَا عْلاَشْ كِمَا بْقَاشْ عِنْدِي صَبْرْ بْعَثْتْ شْكُونْ بَاشْ يِسْإِلْ عْلَى إِيمَانْكُمْ وْخُفْتْ مِلِّي يْجَرَّبْ فِي النَّاسْ لَيْكُونْ جَرِّبْكُمْ وِتْعَبْنَا يِمْشِي خْسَارَة.

6وْتَوَّا رْجَعِّلْنَا تِيمُوثَاوُسْ مِنْ عِنْدْكُمْ وْبَشِّرْنَا بْإِيمَانْكُمْ وِالمْحَبَّة مْتَاعْكُمْ وْقَالِلْنَا الِّي إِنْتُومَا دِيمَا تُذْكْرُوا فِينَا بِالخِيرْ وْمِسْتَاحْجِينْ بَاشْ تْشُوفُونَا كِيفْ مَا أَحْنَا مِسْتَاحْجِينْ بَاشْ نْشُوفُوكُمْ، 7وْإِيمَانْكُمْ هَاذَا، يَا الإِخْوَة، شَجَّعْنَا فِي الحَاجَاتْ الِّي نْعَانِيوْ فِيهَا الكُلْهَا مِالضِّيقْ وِالشِّدَّة، 8وْرَانَا أَحْنَا تَوَّا مِتْهَنِّينْ مَادَامْكُمْ إِنْتُومَا ثَابْتِينْ فِي الرَّبْ. 9وْقَدَّاشْ لاَزِمْنَا نُشْكْرُوا اللهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ. نُشْكْرُوهْ عْلَى الفَرْحَة الِّي نْحِسُّوا بِيهَا قُدَّامْ إِلاَهْنَا بْفَضْلْكُمْ؟ 10وْإِحْنَا نُطْلْبُوا وِنْعَاوْدُوا لِيلْ وِنْهَارْ بَاشْ نْشُوفُوكُمْ وِنْكَمّْلُوا الشَّيْء الِّي نَاقِصْ فِي إِيمَانْكُمْ.

11نِتْمَنَّاوْ إِنُّو اللهْ بُونَا وْرَبْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ يْسَهّْلِلْنَا الطْرِيقْ بَاشْ نْجِيوْكُمْ، 12وْإِنُّو الرَّبْ يْزِيدْ فِي مْحَبِّتْكُمْ لِبْعَضْكُمْ وْلِلنَّاسْ الكُلْ عْلَى قَدْرْ مْحَبِّتْنَا لِيكُمْ، 13وْإِنُّو يْقَوِّيلْكُمْ قْلُوبْكُمْ وِتْكُونُوا مُقَدّْسِينْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ، قُدَّامْ إِلاَهْنَا وْبُونَا، فِي النْهَارْ الِّي يْجِي فِيهْ رَبّْنَا يَسُوعْ مْعَ المُؤْمْنِينْ بِيهْ الكُلْهُمْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index