Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 3:13

13وْإِنُّو يْقَوِّيلْكُمْ قْلُوبْكُمْ وِتْكُونُوا مُقَدّْسِينْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ، قُدَّامْ إِلاَهْنَا وْبُونَا، فِي النْهَارْ الِّي يْجِي فِيهْ رَبّْنَا يَسُوعْ مْعَ المُؤْمْنِينْ بِيهْ الكُلْهُمْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index