Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 3:4

4وْوَقْتِلِّي كُنَّا بِحْذَاكُمْ، قُلْنَالْكُمْ الِّي أَحْنَا بَاشْ نْعَانُوا مِالأَوْقَاتْ الصْعِيبَة، وْهَاذَاكَا هُوَ الِّي وْقَعْ كِيفْ مَا تَعْرْفُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index