Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 4:1

حَيَاةْ تْرَضِّي اللهْ

1وْفِي الإِخِّرْ، نْأَكّْدُوا عْلِيكُمْ، يَا الإِخْوَة، وْنُطْلُبْ مِنْكُمْ فِي الرَّبْ يَسُوعْ إِنّْكُمْ تِتْقَدّْمُوا أَكْثِرْ فِي سِيرِتْكُمْ البَاهْيَة الِّي عَايْشِينْ بِيهَا اليُومْ كِيفْ مَا تْعْلِّمْتُوهَا مِنْ عِنْدْنَا بَاشْ تْرَضِّيوْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index