Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 4:13

جَيَّانْ الرَّبْ

13وْمَا نْحِبْكُمْشْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تِجْهْلُوا المَصِيرْ مْتَاعْ الِّي يْمُوتُوا بَاشْ مَا تِحْزْنُوشْ كِيفْ النَّاسْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ أَمَلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index