Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 4:15

15وِنْقُولِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا الِّي قَالُو الرَّبْ بِيدُو، وِلِّي هُوَ إِنَّا أَحْنَا الحَيِّينْ الِّي بَاشْ نَبْقَاوْ حَتَّى لِينْ يْجِي الرَّبْ مَا نَاشْ بَاشْ نِسْبْقُوا الِّي مَاتُوا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index