Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 5

حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ لْجَيَّانْ الرَّبْ

1آمَا الأَوْقَاتْ وِالمْوَاعِيدْ، يَا الإِخْوَة، رَاكُمْ مَا كُمْشْ مِحْتَاجِينْ بَاشْ يِتْكْتِبِّلْكُمْ عْلِيهُمْ، 2رَاكُمْ تَعْرْفُوا بِالقْدَا إِنُّو يُومْ الرَّبْ يْجِي عْلَى غَفْلَة كِيفْ مَا يْجِي السَّارِقْ فِي اللِّيلْ. 3وْوَقْتِلِّي يْقُولُوا النَّاسْ: «عِنْدْنَا سَلاَمْ وْأَمَانْ»، يْجِيهُمْ الهْلاَكْ عْلَى غَفْلَة كِيفْ مَا تْجِي وْجَايِعْ الوْلاَدَة لِلمْرَا الحِبْلَى، وْمَا يْنَجّْمُوشْ يِمْنْعُوا. 4آمَا إِنْتُومَا، يَا الإِخْوَة، مَا كُمْشْ عَايْشِينْ فِي الظْلاَمْ حَتَّى لِينْ يْجِيكُمْ النْهَارْ هَاذَاكَا عْلَى غَفْلَة كِيفْ السَّارِقْ، 5إِنْتُومَا الكُلْكُمْ وْلاَدْ النُّورْ وِوْلاَدْ النْهَارْ. وْإِحْنَا رَانَا لاَنَا مِاللِّيلْ وْلاَنَا مِالظْلاَمْ. 6إِمَّالاَ مَا نُرْقْدُوشْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا النَّاسْ، آمَا يِلْزِمْنَا نَسْهْرُوا وِنْبَاتُوا فَايْقِينْ. 7رَاهُمْ الرَّاقْدِينْ يُرْقْدُوا فِي اللِّيلْ، وِالسْكَارَى يِسْكْرُوا فِي اللِّيلْ. 8آمَا أَحْنَا وْلاَدْ النْهَارْ خَلِّينَا نْكُونُوا فَايْقِينْ، لاَبْسِينْ دِرْعْ يِحْمِي سْدُورَاتْنَا هُوَ الإِيمَانْ وِالمْحَبَّة وْكَاسْكَا هِيَ الأَمَلْ مْتَاعْ الخَلاَصْ، 9رَاهُو اللهْ مَا خْتَارْنَاشْ بَاشْ يَغْضِبْ عْلِينَا، آمَا بَاشْ نَاخْذُوا خَلاَصُو بْرَبْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 10الِّي مَاتْ عْلَى خَاطِرْنَا بَاشْ الكُلْنَا نَحْيَاوْ مْعَاهْ، إِذَا كُنَّا فَايْقِينْ فِي اليَقْظَة مْتَاعْ الحَيَاةْ وِلاَّ فِي غَفْوِةْ المُوتْ. 11إِمَّالاَ شَجّْعُوا بْعَضْكُمْ وْعَاوْنُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا تَعْمْلُوا تَوَّا.

دُعَاءْ وْسَلاَمْ

12وْنُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا الإِخْوَة، بَاشْ تِكْرْمُوا الِّي يِتْعْبُوا مَا بِينَاتْكُمْ وْيَرْعَاوْ فِيكُمْ فِي الرَّبْ وْيِرْشْدُوا فِيكُمْ، 13وْإِنّْكُمْ تْعَامْلُوهُمْ ابَّرْشَة إِحْتِرَامْ وِمْحَبَّة عْلَى خَاطِرْ الخِدْمَة مْتَاعْهُمْ. عِيشُوا مْعَ بْعَضْكُمْ فِي سَلاَمْ. 14وِنْأَكِّدْ عْلِيكُمْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تْنَبّْهُوا عْلَى البُخْلِينْ وِتْشَجّْعُوا الِّي فَاشْلِينْ وِتْعَاوْنُوا الضْعَافْ وْتُصْبْرُوا عْلَى النَّاسْ الكُلْ. 15رُدُّوا بَالْكُمْ لاَ تْكَافُوا وَاحِدْ عْلَى الشَّرْ بِالشَّرْ، آمَا دِيمَا أَعْمْلُوا الخِيرْ، مْعَ بْعَضْكُمْ وِمْعَ النَّاسْ الكُلْ.

16أَفْرْحُوا دِيمَا 17دَاوْمُوا عْلَى الصَّلاَةْ، 18إِحْمْدُوا اللهْ عْلَى كُلْ شَيْء، رَاهِي هَاذِي هِيَ إِرَادِةْ اللهْ لِيكُمْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 19وْمَا تِطْفُوشْ الرُّوحْ، 20مَا تَحْقْرُوشْ النُّبُوءَاتْ، 21آمَا جَرّْبُوا كُلْ شَيْء وْشِدُّوا صْحِيحْ فِي البَاهِي، 22وْإِبْعْدُوا عْلَى الشَّرْ الكُلُّو.

23وْإِلاَهْ السَّلاَمْ بِيدُو يْقَدِّسْكُمْ فِي كُلْ شَيْء. وْنِتْمَنَّاوْ انُّو رُوحْكُمْ وْنَفْسْكُمْ وِبْدَنْكُمْ يْكُونُوا مَحْفُوظِينْ بِالكَامِلْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ، وَقْتِلِّي يْجِي رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 24رَاهُو الِّي دْعَاكُمْ صَادِقْ وْيُوفِي بْوَعْدُو.

25يَا الإِخْوَة، صَلِّيوْ مِنْ أَجْلْنَا. 26سَلّْمُوا عْلَى الإِخْوَة الكُلْهُمْ ابُّوسَة مُقَدّْسَة. 27نِتْرَجَّاكُمْ بِالرَّبْ إِنّْكُمْ تَقْرَاوْ الجْوَابْ هَاذَا عْلَى الإِخْوَة الكُلْهُمْ.

28إِنْ شَاءْ اللهْ نِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ تْكُونْ مْعَاكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index