Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 5:14

14وِنْأَكِّدْ عْلِيكُمْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تْنَبّْهُوا عْلَى البُخْلِينْ وِتْشَجّْعُوا الِّي فَاشْلِينْ وِتْعَاوْنُوا الضْعَافْ وْتُصْبْرُوا عْلَى النَّاسْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index