Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 5:2

2رَاكُمْ تَعْرْفُوا بِالقْدَا إِنُّو يُومْ الرَّبْ يْجِي عْلَى غَفْلَة كِيفْ مَا يْجِي السَّارِقْ فِي اللِّيلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index