Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 5:3

3وْوَقْتِلِّي يْقُولُوا النَّاسْ: «عِنْدْنَا سَلاَمْ وْأَمَانْ»، يْجِيهُمْ الهْلاَكْ عْلَى غَفْلَة كِيفْ مَا تْجِي وْجَايِعْ الوْلاَدَة لِلمْرَا الحِبْلَى، وْمَا يْنَجّْمُوشْ يِمْنْعُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index