Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 1:13

13آنَا الِّي كْفَرْتْ بِيهْ وْعَذِّبْتُو وْسَبِّيتُو قْبَلْ، آمَا اللهْ رْحَمْنِي عْلَى خَاطِرْنِي مَا كُنْتِشْ مُؤْمِنْ وْمَا نَعْرِفْشْ شْنُوَّة الشَّيْء الِّي كُنْتْ نَعْمِلْ فِيهْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index