Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 1:3

الخْطَرْ مْتَاعْ التَّعَالِيمْ البَاطْلَة

3طْلَبْتْ مِنِّكْ، وْآنَا مَاشِي لْمَقْدُونِيَّة، انِّكْ تَبْقَى فِي أَفَسُسْ بَاشْ تْوَصِّي جْمَاعَة مِالنَّاسْ إِنّْهُمْ مَا يَعَلّْمُوشْ تَعْلِيمْ يْخَالِفْ التَّعْلِيمْ مْتَاعْنَا،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index