Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 1:7

7حَاسْبِينْ رْوَاحْهُمْ الِّي هُومَا مِالمُعَلّْمِينْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وْهُومَا مَا هُمْشْ فَاهْمِينْ الشَّيْء الِّي قَاعْدِينْ يْقُولُوا فِيهْ وْشَادِّينْ فِيهْ صْحِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index