Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 2

العِبَادَة فِي الكَنِيسَة

1نُطْلُبْ قْبَلْ كُلْ شَيْء إِنّْكُمْ تِدْعيوْ وِتْصَلِّيوْ وْتِتْشَفّْعُوا وْتِحْمْدُوا اللهْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْهُمْ، 2وِعْلَى خَاطِرْ المُلُوكْ وِالنَّاسْ الِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة، بَاشْ نْعِيشُوا عِيشَة مُطْمَانَة وْهَادْيَة بْتَقْوَى وْكَرَامَة 3رَاهُو الشَّيْء هَاذَا بَاهِي وْمَقْبُولْ عِنْدْ اللهْ الِّي خَلِّصْنَا 4الِّي يْحِبْ النَّاسْ الكُلْهُمْ يُخْلْصُوا وْيُوصْلُوا بَاشْ يَعْرْفُوا الحَقْ، 5عْلَى خَاطِرْ اللهْ وَاحِدْ، وِالوْسِيطْ بِينْ اللهْ وِالنَّاسْ وَاحِدْ الِّي هُوَ المَسِيحْ يَسُوعْ الإِنْسَانْ 6الِّي ضَحَّى بْرُوحُو بَاشْ يِفْدِي النَّاسْ الكُلْهُمْ. وِالشَّيْء هَاذَاكَا تِشْهِدْ عْلِيهْ فِي وَقْتُو، 7هَاذَاكَا عْلاَشْ رَدّْنِي مَبَشِّرْ وْرَسُولْ وْمُعَلِّمْ مْتَاعْ الإِيمَانْ وِالحَقْ لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ وْرَانِي قَاعِدْ نْقُولْ فِي الحَقْ وْمَا نِيشْ نِكْذِبْ.

8نْحِبْ إِنُّو الرْجَالْ يْصَلِّيوْ فِي البْلاَيِصْ الكُلْهَا، هَازِّينْ يْدِينْ طَاهْرَة مِنْ غِيرْ غُشْ وْلاَ عَرْكْ.

9وْنَفْسْ الشَّيْء المْرَا تِلْبِسْ لِبْسَة مْتَاعْ حِشْمَة وِتْزَيِّنْ رُوحْهَا بْزِينَة مْتَاعْ حْيَاءْ وْإِحْتِرَامْ، مُوشْ بِشْعَرْ مْسَيِّبْ وِذْهَبْ وِجُوهِرْ وْلِبْسَة غَالْيَة، 10آمَا بْأَعْمَالْ صَالْحَة تْلِيقْ بِنْسَاء يْعِيشُوا وْهُومَا خَايْفِينْ رَبِّي، 11وِالمْرَا يِلْزِمْهَا تِتْعَلِّمْ وْهِيَ سَاكْتَة وِاطِّيعْ فِي كُلْ شَيْء، 12وْمَا عِنْدْهَاشْ الحَقْ بَاشْ تْعَلِّمْ وِلاَّ تْكُونْ عِنْدْهَا سُلْطَة عْلَى الرَّاجِلْ، آمَا يِلْزِمْهَا تَبْقَى سَاكْتَة، 13عْلَى خَاطِرْ آدَمْ تِخْلَقْ قْبَلْ حَوَّا. 14وْمُوشْ آدَمْ الِّي تْغَرْ، آمَا المْرَا هِيَ الِّي تْغَرِّتْ وْهَكَّا الذْنُوبْ تْعَمْلِتْ. 15آمَا هِيَ وَقْتِلِّي تْجِيبْ وْلاَدْ تُخْلُصْ كِتِثْبِتْ فِي الإِيمَانْ وِالمْحَبَّة وِالقَدَاسَة وِالرْزَانَة وْهِيَ مِتْوَاضْعَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index