Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 3

الأُسْقُفْ

1صْدَقْ الِّي قَالْ إِنُّو الِّي يْحِبْ يْوَلِّي أُسْقُفْ رَاهُو حَبْ عْلَى حَاجَة بَاهْيَة. 2الأُسْقُفْ يِلْزْمُو يْكُونْ مَا عْلِيهِشْ لُومْ، رَاجِلْ مْرَا وَحْدَة، رْزِينْ وْيِتْحَكِّمْ فِي رُوحُو وْمُحْتَرَمْ وِيْضَيِّفْ النَّاسْ، صَالِحْ بَاشْ يْعَلِّمْ، 3مَا يِسْكِرْشْ وْمَا يِتْصَّرِّفْشْ بْقُوَّة، آمَا طَيِّبْ يَكْرَهْ العَرْكْ وْمَا يْحِبِّشْ الفْلُوسْ، 4يَعْرِفْ كِيفَاشْ يِتْصَرِّفْ فِي دَارُو وِيْخَلِّي وْلاَدُو يْطِيعُوهْ وْيِحْتَرْمُوهْ فِي كُلْ شَيْء. 5الِّي مَا يَعْرِفْشْ يِتْصَرِّفْ فِي دَارُو، كِيفَاشْ بَاشْ يِتْلْهَى بْكَنِيسِةْ اللهْ؟ 6وِالشِّيخْ مَا يِلْزْمُوشْ يْكُونْ جْدِيدْ فِي الإِيمَانْ بَاشْ مَا يِتْكَبِّرْشْ وْيِتْعَاقِبْ كِيفْ مَا تْعَاقِبْ بْلِيسْ. 7وْيِلْزِمْ يِشْهْدُولُو النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ فِي الكَنِيسَة بَاشْ مَا يْجِيبِشْ العَارْ لْرُوحُو وِيْحَصّْلُو بْلِيسْ.

الخُدَّامْ

8وِالخُدَّامْ يِلْزِمْهُمْ زَادَا يْكُونُوا مُحْتَرْمِينْ، وْصَادْقِينْ، وْمَا يْكَثّْرُوشْ مِالشْرَابْ، وْمَا يَطْمْعُوشْ فِي الرِّبْحْ الحْرَامْ. 9ويِلْزِمْهُمْ يْحَافْظُوا عْلَى السِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ الإِيمَانْ بْضَمِيرْ طَاهِرْ. 10وْيِلْزِمْ تْجَرّْبُوهُمْ فِي الأُوِّلْ، وْإِذَا كَانْهُمْ مَا عْلِيهُمْشْ لُومْ يِتْحَطُّوا خُدَّامْ.

11وِنْسَاهُمْ زَادَا يِلْزِمْهُمْ يْكُونُوا مُحْتَرْمِينْ، مَا يْقَطّْعُوشْ عَرْضْ النَّاسْ، فَايْقِينْ وِيْرَاعُوا الأَمَانَة فِي كُلْ شَيْء. 12وِالخُدَّامْ لاَزِمْ كُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ يْكُونْ رَاجِلْ مْرَا وَحْدَة، ويِتْصَرّْفُوا بِالبَاهِي فِي وْلاَدْهُمْ وِبْيُوتْهُمْ 13الِّي يِخْدْمُوا الخِدْمَة بِالبَاهِي يْشِدُّوا بْلاَصَة عَالْيَة وْيَحْكِيوْ بْثِيقَة كْبِيرَة بَرْشَة عْلَى الإِيمَانْ بِالمَسِيحْ يَسُوعْ.

السِّرْ العْظِيمْ

14نِكْتِبْلِكْ الجْوَابْ هَاذَا وْنِتْمَنَّى انِّي نْجِيكْ عْلَى قْرِيبْ. 15وْإِذَا كَانْ بْطِيتْ، يِلْزْمِكْ تَعْرِفْ كِيفَاشْ تِتْصَرِّفْ فِي بِيتْ اللهْ، الِّي هِيَ كَنِيسِةْ اللهْ الحَيْ، العُرْصَة والسَّاسْ مْتَاعْ الحَقْ. 16وْحَتَّى حَدْ مَا يُنْكُرْ الِّي السِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ التَّقْوَى عْظِيمْ:

الله ظْهُرْ فِي البْدَنْ

الرُّوحْ بَرَرُوا،

المْلاَيْكَة شَافَاتُو،

كَانْ بْشَارَة لِلشْعُوبْ،

العَالَمْ إِمِّنْ بِيهْ

وْ فِي المَجْدْ تِرْفَعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index