Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 3:15

15وْإِذَا كَانْ بْطِيتْ، يِلْزْمِكْ تَعْرِفْ كِيفَاشْ تِتْصَرِّفْ فِي بِيتْ اللهْ، الِّي هِيَ كَنِيسِةْ اللهْ الحَيْ، العُرْصَة والسَّاسْ مْتَاعْ الحَقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index