Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 3:6

6وِالشِّيخْ مَا يِلْزْمُوشْ يْكُونْ جْدِيدْ فِي الإِيمَانْ بَاشْ مَا يِتْكَبِّرْشْ وْيِتْعَاقِبْ كِيفْ مَا تْعَاقِبْ بْلِيسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index