Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 4

المُعَلّْمِينْ الكَذَّابِينْ

1وِالرُّوحْ تْكَلِّمْ بْصَرَاحَة وَقْتِلِّي قَالْ الِّي ثَمَّة نَاسْ بَاشْ يَرْجْعُوا عْلَى الإِيمَانْ فِي آخِرْ الزْمَانْ، وِيْتَبّْعُوا أَرْوَاحْ تْضَلِلْ فِي العْبَادْ وْتَعَالِيمْ مِنْ عِنْدْ الشِّيطَانْ 2مْتَاعْ نَاسْ مُنَافْقِينْ كَذَّابِينْ ضَمَايِرْهُمْ فِسْدِتْ وْمَاتِتْ، 3يِنْهِيوْ عْلَى الزْوَاجْ وِعْلَى أَنْوَاعْ مْتَاعْ مَاكْلَة خْلَقْها اللهْ بَاشْ يَاكْلُوهَا الِّي امّْنُوا وْعَرْفُوا الحَقْ وْيِحْمْدُوهْ عْلِيهَا. 4كُلْ شَيْء خَلْقُو اللهْ بَاهِي، مَا ثَمَّاشْ حَتَّى حَاجَة يِلْزِمْ تِتْرْفَضْ، آمَا يِلْزِمْ كُلْ شَيْء يِتْقْبِلْ بِالشُّكْرْ، 5عْلَى خَاطِرْ كْلاَمْ اللهْ وِالصَّلاَةْ يْقَدّْسُوهْ.

6وْإِنْتِ إِذَا وَرِّيتْ الوْصَايَا هَاذِي لِلإِخْوَة تْكُونْ خَادِمْ بَاهِي لِلمَسِيحْ يَسُوعْ، مِتْغَذِّي بِكْلاَمْ الإِيمَانْ وْبِالتَّعْلِيمْ الصْحِيحْ الِّي اتَّبَّعْ فِيهْ. 7إِبْعِدْ عْلَى الخْرَافَاتْ الزَّايْدَة وِحْكَايَاتْ العْزَايِزْ وْدَرِّبْ رُوحِكْ عْلَى التَّقْوَى. 8«إِذَا كَانْ تَدْرِيبْ البْدَنْ فِيهْ شْوَيَّة فَايْدَة، رَاهِي التَّقْوَى فِيهَا كُلْ خِيرْ عْلَى خَاطِرْهَا فِيهَا الوَعْدْ بِالحَيَاةْ مْتَاعْ تَوَّا وِمْتَاعْ المُسْتَقْبِلْ.» 9وِالكْلاَمْ هَاذَا صَادِقْ وْيِسْتْحَقْ بَاشْ يِتْقْبِلْ الكُلُّو. 10إِذَا كُنَّا نْجَاهْدُوا وْنِتْعْبُوا، رَاهُو عْلَى خَاطِرْنَا عِنْدْنَا أَمَلْ فِي اللهْ الحَيْ الِّي هُوَ المُخَلِّصْ مْتَاعْ النَّاسْ الكُلْهُمْ، وْبِالأَخَصْ الِّي يِمّْنُوا.

11يِلْزْمِكْ تْوَصِّي بِالشَّيْء هَاذَا وِتْعَلّْمُو. 12مَا تْخَلِّيشْ حَتَّى حَدْ يَحْقْرِكْ عْلَى خَاطْرِكْ صْغِيرْ، آمَا كُونْ مِثَالْ لِلمُؤْمْنِينْ فِي الكْلاَمْ وِالتَّصَرُّفْ وِالمْحَبَّة وِالإِيمَانْ وِالطْهَارَة. 13دَاوِمْ عْلَى القْرَايَة مِالكْتَابْ وِالوَعْظْ وِالتَّعْلِيمْ حَتَّى لِينْ نْجِي. 14مَا تْهَمِّلْشْ المَوْهْبَة الِّي عِنْدِكْ، رَاهِي مَوْهْبَة خْذِيتْهَا بِالنُّبُوَّة وَقْتِلِّي حَطُّوا عْلِيكْ الشْيُوخْ يْدِيهُمْ. 15فَكِّرْ فِي الأُمُورْ هَاذِي وْفَضِّي رُوحِكْ لِيهَا بَاشْ يْبَانْ لِلنَّاسْ الكُلْ الِّي إِنْتِ قَاعِدْ تِتْحَسِّنْ. 16رُدْ بَالِكْ عْلَى رُوحِكْ وِعْلَى التَّعْلِيمْ مْتَاعِكْ وْدَاوِمْ عْلَى الشَّيْء هَاذَاكَا، إِذَا كَانْ تَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَاكَا رَاكْ تْخَلِّصْ رُوحِكْ وِتْخَلِّصْ الِّي يِسْمْعُوا فِيكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index