Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 4:1

المُعَلّْمِينْ الكَذَّابِينْ

1وِالرُّوحْ تْكَلِّمْ بْصَرَاحَة وَقْتِلِّي قَالْ الِّي ثَمَّة نَاسْ بَاشْ يَرْجْعُوا عْلَى الإِيمَانْ فِي آخِرْ الزْمَانْ، وِيْتَبّْعُوا أَرْوَاحْ تْضَلِلْ فِي العْبَادْ وْتَعَالِيمْ مِنْ عِنْدْ الشِّيطَانْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index