Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 4:3

3يِنْهِيوْ عْلَى الزْوَاجْ وِعْلَى أَنْوَاعْ مْتَاعْ مَاكْلَة خْلَقْها اللهْ بَاشْ يَاكْلُوهَا الِّي امّْنُوا وْعَرْفُوا الحَقْ وْيِحْمْدُوهْ عْلِيهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index