Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:10

10وْيِشْهْدُولْهَا الِّي هِيَ تَعْمِلْ فِي الخِيرْ، كِرَبَّاتْ وْلاَدْهَا تُرْبْيَة بَاهْيَة، وْضَيّْفِتْ البْرَايْنِيَّة، وِتِلْهَاتْ بالإِخْوَة القِدِّيسِينْ، وْعَاوْنِتْ المَنْكُوبِينْ، وْعَمْلِتْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة الكُلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index