Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:11

11النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى وِلِّي هُومَا مَازَالُوا صْغَارْ مَا يِتْقَيّْدُوشْ فِي الدُّوسِي مْتَاعْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى، رَاهُمْ كِيِشْتْهَاوْ بَاشْ يْعَرّْسُوا يِسْتَغْنَاوْ عْلَى المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index