Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:13

13وْهُومَا زِيدْ عْلَى هَاذَاكَا يِتْعَلّْمُوا البْطَالَة وِالمَشْيَانْ مِنْ دَارْ لْدَارْ، كِيفْ مَا يِتْعَلّْمُوا زَادَا الحْدِيثْ الفَارِغْ وِاللَّهْوَة بِالحَاجَاتْ الِّي خَاطْيِتْهُمْ وِالكْلاَمْ فِي حَاجَاتْ مَا تْخُصّْهُمْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index