Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:15

15وْبِالأَخَصْ الِّي ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي غُلْطُوا وْتَبّْعُوا الشِّيطَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index