Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:17

شْيُوخْ الكَنِيسَة

17وِشْيُوخْ الكَنِيسَة الِّي يِخْدْمُوا فِي خِدْمِتْهُمْ بِالقْدَا يِسْتْحَقُّوا بَاشْ تِكْرْمُوهُمْ قَدْ الأُخْرِينْ مَرّْتِينْ، وْبِالأَخَصْ الِّي يِتْعْبُوا فِي التَّبْشِيرْ وِالتَّعْلِيمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index