Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5:5

5آمَا المْرَا الِّي رَاجِلْهَا مِيتْ بِالحَقْ، وِلِّي هِيَ مَا عِنْدْهَاشْ شْكُونْ يْقُومْ بِيهَا، رَاهِي عِنْدْهَا أَمَلْ فِي رَبِّي، تْصَلِّيلُو وْتُطْلْبُو لِيلْ وِنْهَارْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index