Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 6:14

14إِنِّكْ تْحَافِظْ عْلَى الوْصِيَّة طَاهِرْ مِالعِيبْ وْمَا عْلِيكْشْ لُومْ حَتَّى لِينْ يْجِي اليُومْ الِّي يُظْهُرْ فِيهْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index