Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 6:17

17وْيِلْزْمِكْ تْوَصِّي النَّاسْ الغُنْيَا فِي الدِّنْيَا هَاذِي بَاشْ مَا يِتْكَبّْرُوشْ وْمَا يْعَمّْلُوشْ عْلَى الغْنَى الِّي مَا يْدُومِشْ، آمَا يِتْوَكّْلُوا عْلَى اللهْ الِّي يِرْزِقْنَا بِالحَاجَاتْ الِّي نِتْنَعّْمُوا بِيهُمْ الكُلْهُمْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index