Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 6:2

2وْإِذَا كَانْ الأَسْيَادْ مْتَاعْهُمْ مُؤْمْنِينْ، مَا يَحْقْرُوهُمْشْ عْلَى خَاطِرْهُمْ إِخْوَة، آمَا يِلْزِمْهُمْ يِخْدْمُوهُمْ أَكْثِرْ عْلَى خَاطِرْ الِّي قَاعْدِينْ يِسْتْفَادُوا مِالخِدْمَة مْتَاعْهُمْ هُومَا مُؤْمْنِينْ وْأَحْبَابْ.

التَّعْلِيمْ البَاطِلْ وِالغْنَى الصْحِيحْ

الشَّيْء هَاذَا عَلّْمُو وْوَصِّي بِيهْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index