Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 1:13

13وْإِحْنَا مَا نِكْتْبُولْكُمْ كَانْ الشَّيْء الِّي تَقْرَاوْهْ وِلِّي تِفْهْمُوهْ، وْنِتْمَنَّى الِّي إِنْتُومَا تْكَمّْلُوا تِفْهْمُوا الشَّيْء

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index