Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 1:7

7وْعَنْدْنَا أَمَلْ فِيكُمْ عْلَى خَاطِرْنَا نَعْرْفُوا الِّي إِنْتُومَا شَارِكْتُونَا فِي العْذَابْ وْزَادَا بَاشْ تِتْعَزَّاوْ مْعَانَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index