Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 10

بُولُسْ يْدَافِعْ عْلَى رُوحُو

1آنَا بُولُسْ نُطْلُبْ مِنْكُمْ بِالتَّوَاضُعْ مْتَاعْ المَسِيحْ وْلُطْفُو، آنَا الِّي مِتْوَاضَعْ كِنِبْدَا مْعَاكُمْ وِقْوِي كِنِبْدَا بْعِيدْ عْلِيكُمْ، 2نِتْمَنَّى إِنّْكُمْ مَا تْلِزُّونِيشْ بَاشْ نْكُونْ صْعِيبْ وَقْتِلِّي نِبْدَا مْعَاكُمْ وْمَاذَا بِيَّ نْكُونْ مْعَ النَّاسْ الِّي يْخَمَمُوا الِّي أَحْنَا نْوَرِّيوْ فِي رْوَاحْنَا قُدَّامْ النَّاسْ. 3صْحِيحْ، أَحْنَا نْعِيشُوا فِي البْدَنْ، آمَا مَا نْجَاهْدُوشْ الجِهَادْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا هَاذِي. 4السْلاَحْ الِّي نْجَاهْدُوا بِيهْ مُوشْ مِالدِّنْيَا هَاذِي آمَا رَاهُو مِنْ عِنْدْ اللهْ وْقَادِرْ بَاشْ يْهَدِّمْ أَسْوَارْ 5وْكُلْ حَاجَة مِتْكَبّْرَة تْجِي ضِدْ مَعْرِفْةْ اللهْ، وْنَرْبْطُوا كُلْ فِكْرْ وِنْخَلِّيوْهْ يْطِيعْ المَسِيحْ. 6وْإِحْنَا مُسْتْعَدِّينْ بَاشْ نْعَاقْبُوا عْلَى كُلْ مَعْصْيَة بَعْدْ مَا الطَّاعَة مْتَاعْكُمْ تْوَلِّي كَامْلَة.

7أُخْزْرُوا لِلحَاجَاتْ كِيفْ مَا هِيَ. إِذَا كَانْ وَاحِدْ مْشَى فِي بَالُو الِّي هُوَ تَابِعْ لِلمَسِيحْ، خَلِّيهْ يِتْذَكِّرْ الِّي أَحْنَا زَادَا تَابْعِينْ لِلمَسِيحْ كِيفُو. 8وْآنَا مَا نِحْشِمْشْ حَتَّى إِذَا كَانْ كَثِّرْتْ مِالفُخْرَة بِالسُّلْطَة الِّي عِنْدْنَا فِي المَسِيحْ وِلِّي نِسْتَعْمْلُوا فِيهَا بَاشْ نِبْنِيوْكُمْ مُوشْ بَاشْ نْطَيّْحُوكُمْ. 9مَا نْحِبِّشْ نُظْهُرْ الِّي آنَا نْحَاوِلْ نْخَوِّفْكُمْ بِجْوَابَاتِي. 10وْثَمَّة شْكُونْ مِنْكُمْ يْقُولْ: «جْوَابَاتْ بُولُسْ قْوِيَّة وِتْخَوِّفْ، آمَا وَقْتِلِّي يْجِي بِيدُو رَاهُو ضْعِيفْ وِكْلاَمُو فَارِغْ.» 11خَلِّيهْ يَعْرِفْ الِّي يْقُولْ فِي الكْلاَمْ هَاذَا الِّي الشَّيْء الِّي نِكْتْبُوهْ فِي جْوَابَاتْنَا وْإِحْنَا غَايْبِينْ هُوَ بِيدُو الِّي نَعْمْلُوهْ وَقْتِلِّي الِّي نْكُونُوا حَاضْرِينْ.

12أَحْنَا مَا انَّجّْمُوشْ نْشَبّْهُوا رْوَاحْنَا بِلِّي يُشْكْرُوا فِي رْوَاحْهُمْ وِلاَّ نْحُطُّوا رْوَاحْنَا كِيفْهُمْ، قَدَّاشْهُمْ مَا عِنْدْهُمْشْ عْقَلْ! يْقِيسُوا فِي رْوَاحْهُمْ بِرْوَاحْهُمْ وْيُحْكْمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ بِيدِيهُمْ. 13آمَا أَحْنَا، رَانَا مَا نِتْفُوخْرُوشْ بْحَاجَاتْ مَا عْمَلْنَاهَاشْ، آمَا رَانَا نَاقْفُوا فِي الحَدْ الِّي حَطّْهُولْنَا اللهْ بَاشْ نُوصْلُولْكُمْ بِيهْ. 14وْإِحْنَا مَا نِدَّعِيوْشْ حَاجَاتْ مَا هِيشْ مْتَاعْنَا، كَإِنَّا مَا وْصُلْنَاشْ لِيكُمْ، عْلَى خَاطِرْنَا أَحْنَا بِالحَقْ وْصُلْنَالْكُمْ وِمْعَانَا إِنْجِيلْ المَسِيحْ. 15وْمَا نْفُوتُوشْ الحَدْ هَاذَاكَا وْنِتْفُوخْرُوا بِالخِدْمَة مْتَاعْ غِيرْنَا، آمَا عِنْدْنَا أَمَلْ إِنُّو إِيمَانْكُمْ يِكْبِرْ وْخِدْمِتْنَا فِي وُسْطْكُمْ تْزِيدْ فِي الحَدْ الِّي حَطْهُولْنَا اللهْ، 16بَاشْ نْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ فِي بْلاَدْ أَبْعِدْ مِنْ بْلاَدْكُمْ، بَاشْ مَا نِتْفُوخْرُوشْ بِالشَّيْء الِّي عَمْلُو غِيرْنَا فِي خِدْمْتُو. 17- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «الِّي يِتْفُوخِرْ، خَلِّيهْ يِتْفُوخِرْ بِالرَّبْ» 18عْلَى خَاطِرْ الِّي يُشْكْرُو الرَّبْ هُوَ المَقْبُولْ، مُوشْ الِّي يُشْكُرْ رُوحُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index