Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 10:11

11خَلِّيهْ يَعْرِفْ الِّي يْقُولْ فِي الكْلاَمْ هَاذَا الِّي الشَّيْء الِّي نِكْتْبُوهْ فِي جْوَابَاتْنَا وْإِحْنَا غَايْبِينْ هُوَ بِيدُو الِّي نَعْمْلُوهْ وَقْتِلِّي الِّي نْكُونُوا حَاضْرِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index