Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 10:2

2نِتْمَنَّى إِنّْكُمْ مَا تْلِزُّونِيشْ بَاشْ نْكُونْ صْعِيبْ وَقْتِلِّي نِبْدَا مْعَاكُمْ وْمَاذَا بِيَّ نْكُونْ مْعَ النَّاسْ الِّي يْخَمَمُوا الِّي أَحْنَا نْوَرِّيوْ فِي رْوَاحْنَا قُدَّامْ النَّاسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index