Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 11

بُولُسْ وِالرُّسُلْ الكَذَّابِينْ

1يَا لِيتْكُمْ تِتْحَمّْلُونِي، حَتَّى إِذَا نِتْصَرِّفْ مِنْ غِيرْ عْقَلْ. إِي نْعَمْ، اتْحَمّْلُونِي! 2آنَا نْغِيرْ عْلِيكُمْ وِالغِيرَة هَاذِي مِنْ عِنْدْ اللهْ عْلَى خَاطِرْنِي خْطَبْتْكُمْ لْرَاجِلْ وَاحِدْ الِّي هُوَ المَسِيحْ، نْقَدِّمْكُمْ لِيهْ كِيفْ صْبِيَّة طَاهْرَة. 3- آنَا خَايِفْ لَعْقُولاَتْكُمْ تِبْعِدْ عْلَى الصِّدْقْ وِالطَّاعَة لْيَسُوعْ المَسِيحْ كِيفْ مَا حَوَّا تْخَدْعِتْ بِالخُبْثْ مْتَاعْ اللَّفْعَى. 4لُو كَانْ جَاكُمْ وَاحِدْ يْبَشِّرْ بْيَسُوعْ آخَرْ غِيرْ الِّي بَشِّرْنَاكُمْ بِيهْ، وِلاَّ يْجِيبِلْكُمْ رُوحْ غِيرْ الِّي خْذِيتُوهْ، وْإِنْجِيلْ غِيرْ الِّي جَاكُمْ. رَاكُمْ تْحَمِّلْتُوهْ بِالقْدَا. 5وْمَا نِتْصَوِّرْشْ رُوحِي أَقَلْ قِيمَة «مِالرُّسُلْ الكْبَارْ هَاذُوكُمْ!» 6إِذَا كُنْتْ نَاقِصْ فِي الكْلاَمْ، رَانِي مَا نِيشْ نَاقِصْ فِي المَعْرْفَة. وِالشَّيْء هَاذَا ظَهِّرْنَاهُولْكُمْ فِي كُلْ شَيْء.

7يَاخِي آنَا عْمَلْتْ ذَنْبْ كِطَيِّحْتْ مِنْ رُوحِي بَاشْ إِنْتُومَا تْكُونْ عِنْدْكُمْ قِيمَة وْبَشِّرْتْكُمْ بْإِنْجِيلْ اللهْ مِنْ غِيرْ مُقَابِلْ؟ 8حْرِمْتْ كَنَايِسْ أُخْرِينْ وِخْذِيتْ مِنْ عِنْدْهُمْ بَاشْ نِخْدِمْكُمْ إِنْتُومَا 9وْمَا ثَقِّلْتِشْ عْلَى حَتَّى وَاحِدْ مِنْكُمْ وَقْتِلِّي كُنْتْ مِحْتَاجْ وْآنَا مَا بِينَاتْكُمْ، وِالإِخْوَة الِّي جَاوْ مِنْ مَقْدُونِيَّة عْطَاوْنِي الِّي نِحْتَاجُو. وْهَكَّا شَدِّيتْ صْحِيحْ بَاشْ مَا نْثَقِّلْشْ عْلِيكُمْ فِي حَتَّى شَيْء وْبِشْ نْزِيدْ نْشِدْ صْحِيحْ أَكْثِرْ. 10وْحَقْ المَسِيحْ الِّي فِيَّ، حَتَّى حَدْ مَا يْنَحِّيلِي فُخْرْتِي فِي بْلاَدْ أَخَائِيَة. 11عْلاَشْ؟ عْلَى خَاطِرْ مَا نْحِبْكُمْشْ؟ رَبِّي يِعْلِمْ قَدَّاشْ آنَا نْحِبّْكُمْ.

12وِلِّي نَعْمِلْ فِيهْ تَوَّا بَاشْ نْزِيدْ نَعْمْلُو بَاشْ نْوَقِّفْ النَّاسْ الِّي يْلَوّْجُوا عْلَى فُرْصَة بَاشْ يِتْفُوخْرُوا الِّي هُومَا يَعْمْلُوا فِي حَاجَاتْ كِيفْ الِّي نَعْمْلُوا فِيهَا أَحْنَا. 13هُومَا رُسُلْ كَذَّابِينْ وْخُدَّامْ خَدَّاعِينْ يْوَرِّيوْ لِلنَّاسْ الِّي هُومَا زَادَا رُسُلْ المَسِيحْ. 14وْمَا يْجِيكِشْ عْجَبْ، رَاهُو الشِّيطَانْ بِيدُو يُظْهُرْ بْمَظْهِرْ مَلاَكْ نُورْ، 15مُوشْ غْرِيبْ إِنُّو الخُدَّامْ مْتَاعُو يُظْهْرُوا بْمَظْهِرْ الخُدَّامْ الأَبْرَارْ. هَاذُوكُمْ آخْرِتْهُمْ بَاشْ تْكُونْ عْلَى قَدْ عْمَايِلْهُمْ.

بُولُسْ يِتْعَذِّبْ فِي خِدْمِةْ الإِنْجِيلْ

16نْعَاوِدْ الِّي قُلْتُو: حَتَّى وَاحِدْ مَا يِمْشِي فِي بَالُو الِّي آنَا مَا عِنْدِيشْ عْقَلْ، مَا كَانِشْ اقْبْلُونِي كِيفْ وَاحِدْ مَا عِنْدُوشْ عْقَلْ بَاشْ نَلْقَى حَاجَة نِتْفُوخِرْ بِيهَا. 17وِالكْلاَمْ الِّي نْقُولْ فِيهْ تَوَّا مُوشْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ، آمَا نْقُولُو كِيفْ وَاحِدْ مَا عِنْدُوشْ عْقَلْ وْعِنْدُو الجُرْأَة بَاشْ يِتْفُوخِرْ. 18مَا دَامْهُمْ بَرْشَة مِنْكُمْ يِتْفُوخْرُوا بْحَاجَاتْ مْتَاعْ الدِّنْيَا، آنَا زَادَا بَاشْ نِتْفُوخِرْ. 19وْإِنْتُومَا العَاقْلِينْ تِتْحَمّْلُوا الِّي مَا عِنْدُوشْ عْقَلْ وْإِنْتُومَا فَرْحَانِينْ. 20إِي نْعَمْ، تِتْحَمّْلُوا الِّي يِسْتَعْبِدْكُمْ وِلِّي يِسْتْغَلّْكُمْ وْيِسْلِبْكُمْ وْيِتْكَبِّرْ عْلِيكُمْ وْيَضْرِبْكُمْ بِالكَفْ. 21شَيْء يْحَشِّمْ! يُظْهُرْلِي مَا كُنَّاشْ قْوِيِّينْ فِي الشَّيْء هَاذَا.

الِّي هُومَا يِتْفُوخْرُوا بِيهْ (وِكْلاَمِي كْلاَمْ وَاحِدْ جَاهِلْ) آنَا زَادَا نِتْفُوخِرْ بِيهْ. 22إِذَا كَانْهُمْ هُومَا عِبْرَانِيِّينْ آنَا زَادَا عِبْرِي، وِلاَّ إِسْرَائِيلِيِّينْ آنَا زَادَا إِسْرَائِيلِي، وِلاَّ مِنْ وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ آنَا زَادْ مِنْ وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ. 23وْإِذَا كَانُوا خُدَّامْ المَسِيحْ (وِنْقُولْ الشَّيْء هَاذَا كِيفْ وَاحِدْ جَاهِلْ) رَانِي نْفُوتْهُمْ: فِي الجِهَادْ جَاهِدْتْ أَكْثِرْ مِنْهُمْ، فِي الدْخُولْ لِلحَبْسْ عَانِيتْ أَكْثِرْ مِنْهُمْ، فِي الضَّرْبْ تْحَمِّلْتُو أَكْثِرْ مِنْهُمْ ابَّرْشَة وِتْعَرِّضْتْ لِلمُوتْ بَرْشَة مَرَّاتْ، 24- وْضَرْبُونِي اليْهُودْ بِالسُّوطْ خَمْسَة مَرَّاتْ فِي كُلْ مَرَّة مِنْهُمْ تِسْعَة وِثْلاَثِينْ مَرَّة. 25وْضَرْبُونِي الرُّومَانْ بِالعْصَا ثْلاَثَة مَرَّاتْ، وِالنَّاسْ رَجْمُونِي مَرَّة، وِتْكَسّْرِتْ بِيَّا السْفِينَة ثْلاَثَة مَرَّاتْ، وْعَدِّيتْ نْهَارْ وْلِيلَة فِي قَلْبْ البْحَرْ. 26وْفِي السَّفْرَاتْ الِّي عْمَلْتْهُمْ تْعَرِّضْتْ لِلخْطَرْ مْتَاعْ الوِدْيَانْ وِالسُّرَّاقْ، وِالخْطَرْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِلِّي مَاهُمْشْ يْهُودْ، وِالأَخْطَارْ فِي المُدُنْ، وْأَخْطَارْ فِي الخْلاَء، وْأَخْطَارْ فِي البْحَرْ، وْأَخْطَارْ مِالإِخْوَة الكَذَّابِينْ. 27عَانِيتْ مِالخِدْمَة وِالتْعَبْ وِالسْهَرْ دِيمَا، وِالجُّوعْ وِالعْطَشْ وِالصُّومَانْ دِيمَا وِالبَرْدْ وِالعْرَى. 28وْهَاذَا الكُلْ مْعَ الِّي نْعَانِي فِيهْ كُلْ يُومْ مِاللَّهْوَة بِالكَنَايِسْ الكُلْ. 29شْكُونْ الِّي يُضُعُفْ وْآنَا مَا نُضْعُفْشْ مْعَاهْ، وِشْكُونْ الِّي يَعْثِرْ وْمَا نِحْزِنْشْ عْلِيهْ بَرْشَة.

30لُوكَانْ بَاشْ نِتْفُوخِرْ رَانِي نِتْفُوخِرْ بْضَعْفِي. 31وِالله بُو رَبّْنَا يَسُوعْ المُبَارَكْ لِلأَبَدْ يَعْرِفْ الِّي آنَا مَا نِكْذِبْشْ، 32وْإِنُّو الوَالِي مْتَاعْ المَلِكْ الحَارِثْ فِي دِمَشْقْ أْمَرْ بَاشْ يْعِسُّوا عْلَى المْدِينَة بَاشْ يْنَجّْمُوا يْشِدُّونِي. 33آمَا الإِخْوَة حَطُّونِي فِي قُفَّة كْبِيرَة وْهَبّْطُونِي عْلَى الشِّبَّاكْ مِنْ شِيرِةْ السُّورْ، وِمْنَعْتْ مِنُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index