Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 11:12

12وِلِّي نَعْمِلْ فِيهْ تَوَّا بَاشْ نْزِيدْ نَعْمْلُو بَاشْ نْوَقِّفْ النَّاسْ الِّي يْلَوّْجُوا عْلَى فُرْصَة بَاشْ يِتْفُوخْرُوا الِّي هُومَا يَعْمْلُوا فِي حَاجَاتْ كِيفْ الِّي نَعْمْلُوا فِيهَا أَحْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index