Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 11:32

32وْإِنُّو الوَالِي مْتَاعْ المَلِكْ الحَارِثْ فِي دِمَشْقْ أْمَرْ بَاشْ يْعِسُّوا عْلَى المْدِينَة بَاشْ يْنَجّْمُوا يْشِدُّونِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index