Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 12:16

16إِي نْعَمْ، آنَا مَا ثَقِّلْتِشْ عْلِيكُمْ فِي حَتَّى شَيْء، آمَا ثَمَّة شْكُونْ يْقُولْ الِّي آنَا مِتْحَيِّلْ وِسْلِبْتْكُمْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index