Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 12:21

21نْخَافْ، إِذَا جِيتْكُمْ مَرَّة أُخْرَى، يْخَلِّينِي رَبِّي ذْلِيلْ بِينَاتْكُمْ، نْوَلِّي نِبْكِي عْلَى بَرْشَة مِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ قْبَلْ وْمَا تَابُوشْ عْلَى النْجَاسَة وِالزْنَى وِالفِسْقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index