Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 13

1وْهَاذِي المَرَّة الثَّالْثَة الِّي بَاشْ نْجِيكُمْ فِيهَا. وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «مَا يِتْحْكَمْ فِي قَضِيَّة كَانْ مَا يْكُونُوا ثَمَّة زُوزْ شْهُودْ وِلاَّ ثْلاَثَة.» 2وَقْتِلِّي جِيتْكُمْ المَرَّة الثَّانْيَة قُلْتْ لِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ قْبَلْ وِالشَّيْء بِيدُو نْقُولُو لِلأُخْرِينْ وْآنَا غَايِبْ: إِذَا كَانْ رْجَعْتِلْكُمْ رَانِي مَا نِيشْ بَاشْ نْسَامِحْ حَتَّى حَدْ، 3مَا دَامْكُمْ تُطْلْبُوا فِي دَلِيلْ عْلَى إِنُّو المَسِيحْ يِتْكَلِّمْ عْلَى لْسَانِي. وِالمَسِيحْ مُوشْ ضْعِيفْ وَقْتِلِّي يِتْعَامِلْ مْعَاكُمْ، آمَا رَاهُو قْوِي بِينَاتْكُمْ. 4وْرَغْمِلِّي تِصْلَبْ وْهُوَ ضْعِيفْ، رَاهُو تَوَّا حَيْ بْقُدْرِةْ اللهْ. وْإِحْنَا زَادَا ضْعَافْ فِي المَسِيحْ، آمَا وَقْتِلِّي نِتْعَامْلُوا مْعَاكُمْ بَاشْ نْكُونُوا حَيِّينْ مْعَاهْ بْقُدْرِةْ اللهْ.

5جَرّْبُوا رْوَاحْكُمْ وْحَاسْبُوهَا إِذَا كَانْ مَازِلْتُوا مُؤْمْنِينْ وِلاَّ لاَ. يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ رْوَاحْكُمْ وِلِّي يَسُوعْ المَسِيحْ فِيكُمْ؟ وِلاَّ رَاكُمْ فَاشْلِينْ. 6آمَا أَحْنَا نِتْمَنَّاوْ إِنّْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا مَا نَاشْ فَاشْلِينْ. 7وِنْصَلِّي للهْ إِنّْكُمْ مَا تَعْمْلُوشْ الشَّرْ، مُوشْ بَاشْ نُظْهْرُوا الِّي أَحْنَا نَاجْحِينْ، آمَا بَاشْ إِنْتُومَا تَعْمْلُوا الخِيرْ حَتَّى إِذَا كَانْ أَحْنَا نُظْهْرُوا كَإِنَّا فَاشْلِينْ. 8أَحْنَا مَا انَّجّْمُوشْ نْقَاوْمُوا الحَقْ، آمَا انَّجّْمُوا نِخْدْمُوهْ آكَاهُو. 9وْإِحْنَا نَفْرْحُوا بَرْشَة كِنْكُونُوا أَحْنَا ضْعَافْ وْإِنْتُومَا قْوِيِّينْ، وِالشَّيْء الِّي نْصَلِّيوْ مِنْ أَجْلُو إِنّْكُمْ تْكُونُوا كَامْلِينْ. 10نِكْتْبِلْكُمْ وْآنَا غَايِبْ بَاشْ مَا نْكُونِشْ قَاسِي مْعَاكُمْ وْآنَا حَاضِرْ، بِالسُّلْطَة الِّي عْطَاهَالِي الرَّبْ بَاشْ نِبْنِيكُمْ مُوشْ بَاشْ نْهَدِّمْكُمْ.

11وْتَوَّا يَا إِخْوَة، أَفْرْحُوا وْحَاوْلُوا تْكُونُوا كَامْلِينْ، وِاتْشَجّْعُوا وْكُونُوا رَايْ وَاحِدْ وْعِيشُوا فِي سَلاَمْ، وْإِلاَهْ المْحَبَّة وِالسَّلاَمْ يْكُونْ مْعَاكُمْ. 12سَلْمُوا عْلَى بْعَضْكُمْ بُّوسَة مُقَدّْسَة. 13يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ الإِخْوَة القِدِّيسِينْ الكُلْهُمْ.

14وْنِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ وِمْحَبِّةْ اللهْ وْشَرِكِةْ الرُّوحْ القُدُسْ تْكُونْ مْعَاكُمْ الكُلْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index