Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 13:2

2وَقْتِلِّي جِيتْكُمْ المَرَّة الثَّانْيَة قُلْتْ لِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ قْبَلْ وِالشَّيْء بِيدُو نْقُولُو لِلأُخْرِينْ وْآنَا غَايِبْ: إِذَا كَانْ رْجَعْتِلْكُمْ رَانِي مَا نِيشْ بَاشْ نْسَامِحْ حَتَّى حَدْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index